Šta su kripto valute?

 

Kripto valute (virtuelne ili digitalne valute, tokeni) su oblik digitalnog decentralizovanog novca koji je napravljen u svrhu razmene digitalnih informacija kroz proces koji omogućavaju određeni principi kriptogtafije.

Transfer novca se obavlja preko interneta nezavisno od centralnih banaka i vlada država i napravljen je tako da bude siguran i u mnogim slučajevima anoniman.

Kriptografija je metod skladištenja i prenosa podataka u određenoj formi koja omogućava da samo oni kojima su namenjeni  mogu da ih prošitaju i procesuju. Ovo je proces pretvaranja čitljivih informacija u kod koji je gotovo nemoguće dešifrovati a a kojim se prati kupovina ili transfer sredstava.

 

Svaka kripto valuta je u nečemu posebna i drugačija, međutim, većina ima zajedničke sledeće karakteristike:

 

 • Nepovratnost. Nakon što je kripto valuta poslata i mreža potvrdila proces, nemoguće je vratiti nazad.
 • Anonimnost. Za otvaranje digitalnog noivčanika nisu potrebna lična dokumenta tako da ga svako može otvoriti. U zavisnosti od vrste tokena koji koristite postoje i različiti nivoi anonimnosti.
 • Brzina i globalna dostupnost. Prenos preko mreže je trenutan, a za potvrdu je potrebno svega nekoliko minuta.
 • Visok nivo sigurnosti. Kripto valute koriste najnovije kriptografske tehnike, međutim još uvek su u ranoj fazi razvoja.

 

Količina na tržištu je kontrolisana i limitirana samom mrežom.

Kako se stvaraju kripto valute?

 

Jednostavnim rečima proces bi mogao da se objasni na sledeći način:

Transfer novca se obavlja putem interneta nezavisno od centralnih banaka i vlada država tačnije, bez učlešća treće strane ili posrednika.

Transakcije se upisuju i prate u javnom zapisu transakcija, takođe poznatom pod imenom blockchain. Proces se obavlja putem nodova (čvorova) na mreži uz koncenzus ostvaren kroz sistem potvrde (Proof of work) koji se naziva rudarenje (mining).

Nagrada za učestvovanje u ovom protokolu ( rudarenju) su bitkoinovi.

Šta definiše cenu kripto-valute?

 

Ponuda i tražnja. Ovaj ekonomski faktor pokreće cenu mnogih stvari.

Energija u obliku struje potrebne da bi se osigurao lanac blokova „Blockchain“. Količina energije koja je potrebna za ovaj proces može biti poprilična što samim tim utiče i na cenu.

Nivo komplikovanosti  lanca blokova. Što je nivo sigurnosti lanca blokova viši je I stepen komplikovanost rudarenja što naravno utiče I na cenu a povezano je sa količinom energije utrošene za sistem potvrde (proof of work –POW) lanaca blokova kaon a primer kod Bitkoina ili Lajtkoina.

 

Upotrebljivost valute i koliko ju je lako koristiti i čuvati. Ukoliko ne možete da upotrebiter kripto valutu za nešto, bilo kao investiciju ili za plaćanje, onda ona ima malu ili nikakvu vrednost.

 • Javna percepcija njene vrednosti. Percepcija javnosti o konkretnoj kripto valuti ima veliki uticaj na njenu vrednost.
 • Cena Bitcoin-a. U svetu digitalnog novca, Bitcoin se često smastra “rezervnom valutom”. Rast ili pad cene bitcoin-a često ima jak uticaj i na cene ostalih kripto valuta.
 • Mediji. Izveštavanje medija bilo u pozitivnom ili negativnom smislu ima jak uticaj na percepciju javnosti i naravno utiče na cenu.
 • Investitori. Kada su u pitanju manje poznate kripto valuta čija je likvidnost manja investitori mogu često namerno ili nenamerno da manipulišu i time utiču na cenu.
 • Prevare. Dešava se da neke od kripto valuta budu kreirane kao  prevare. To se obično dešava sa koinovima koji obećavaju najnoviju i najsavremeniju tehnologiju ali su pre samog objavljivanja već u celokupnom iznosu proizvedeni ( rudareni) od strane divelopera. Time se obezbeđuje da oni već unapred poseduju  dobar deo ukupo proizvedenih novčića pre njihovog izdavanja. Kada njihova vrednost poraste, oni prodaju svoj deo, što smanjuje vrednost za druge investitore ali samim diveloperia potencijalno može da donese veliku dobit. Ovakve prevare je veoma teško pravno goniti i u mnogim slučajevima čak nemoguće.
 • Inovacije. Mnoge kripto valute su faktički klonovi Bitcoin-a tako da originalnost i inovativnost svakako utiču na cenu.
 • Poverenje u tradicionalni finansijski sistem. Ukoliko poverenje u tradicionalni finansijski sistem ojača i ljudi počnu više da kupuju i ulažu u na primer američki dolar u tom slučaju obično pada tražnja za Bitcoin-om i druge kripto valute što naravno ima i negativan uticaj na njihovu cenu.
 • Legalna pitanja. Pravna i državna pitanja mogu takođe da imaju uticaj na cenu kripto valuta. Ukoliko vlada neke države počne intenzivno da se bavi zakonima u vezi imovine i poreza zainteresovanost u prebacivanje sredstava u kripto valute može da se poveća što može uticati i na cenu kripto valuta. Sa druge strane ukoliko putem zakona neka država želi da suzbije digitalni novac to će imati negativan uticaj na cenu i obrnuto.

 

Šta je „Blockchain“?

 

Kripto valute koriste za transfer sredstava distribuirane sisteme poznate pod imenom „Blockchain“ protokoli. Osnovna moć blockchain-a leži u njegovoj sposobnosti da distribuira informaciju na neverovatno dobro organizovan, siguran i transparentan način. Blockchain je neka vrsta mreže nodova gde svaki nod predstavlja jednog „rudara“. Rudar ili majner može biti osoba sa jednim računarom ili velikom grupom računara koji učestvuje u procesu rudarenja iz bilo kog dela sveta.

Povezivanjem kompjutera u blockchain sa ciljem rudarenja, kompjuter ne samo da pomaže u procesu verifikacije trenutnih transakcija raznih korisnika već takođe pomaže u obezbeđenju mreže kao celine i u budućnosti.  Za vreme i energiju utrošenu u procesu obezbeđenja i podrške korišćenjem softvera za rudarenje, rudari bivaju nagrađen  nadoknadom u vidu Bitcoina.

Šta je rudarenje?

 

Rudarenje je sistem potvrde transakcija i on zapravo daje vrednost koinovima. Rudarenje podrazumeva dodavanje zapisa transakcija, procesom potvrde, javnom zapisu transakcija.

Zadatak rudara u ovom procesu je rešavanje progresivno kompleksnih računarskih problema. Rudarenje je otvoren proces i u njemu može svako da učestvuje. Rudar nakon rešavanja problema dodaje „blok“ transakcija zapisu transakcija. Nakon što je blok dodat zapisu sve povezane transakcije su trajne.

Za trud i utrošenu energiju u wallet rudara dodaje se nekoliko novih koinova.

 

Šta je transakcija?

 

Transfer sredstava izveđu dva digitalna novčanika naziva se transakcijom. Transakcija se dodaju javnom zapisu transakcija ( block chain-u) tek nakon što budu odobrene obema stranama.

Proces konfirmacije nekoliko minuta koliko je potrebno rudarima da kroz proces rudarenja odobre transakciju i dodaju je javnom zapisu transakcija.

Kada je transakcija kompletirana, novčanici, sa šifrovanim podacima ( kriptografski potpis) pružaju matematički dokaz da transakcija zaista dolazi od vlasnika novčanika.

 

Šta je digitalni novčanik?

 

Digitalni novčanik je softverski program u kome se čuvaju kripto-valute i koji omogućava njihovo slanje i primanje. Pošto su kripto-valute digitalan novac na išti način i digitalni novčanik je njihovo virtuelno skladište.

Za svaku adresu kripto-valuta sačuvanih u digitalnom novčaniku postoji lični ili privatni ključ u vidu tajnog broja.

 

Digitalni novčanici mogu biti u različitim formama:

 • Desktop. Pruža korisniku potpunu kontrolu nad novčanikom, omogućavajući mu da kreira adresu kripto-valute za slanje i primanje virtuelne valute. Desktope novčanici su kao što i samo ime govori instalirani na desktop računaru. Najpoznatiji su Bitcoin Core, MultiBit, Armory, Hive OS X, Electrum, etc.
 • Mobilni. Ovaj oblik novčanika predstavlja aplikaciju koja može da se instalira na pametnom telefonu. Poseduje iste funkcije kao i desktop verzija ali zbog svoje mobilnosti pogodnije je jer nadomešćuje statičku prirodu prvog.
 • Web. WEb novčanici omogućavaju korišćenje kripto valuta na bilo kojem pretraživaču ili mobilnom telefonu. Pošto se lični ključ čuva na mreži veoma je važno vrlo pažljivo i uz veliki oprez izabrati web novčanik. Najpoznatiji su Coinbase i Blockchain
 • Hardware. Još uvek je u fazi razvoja i njihov broj je veoma limitiran.

 

Zaštitne mere:

Šifrovanje novčanika jakom lozinkom.

Čuvanje van mreže.

 

Šta je ICO ( inicijalna ponuda koina)?

 

ICO je metod za priklupljanje sredstava izdavanjem tokena kripto valuta. Obično ga koriste startapovi kako bi zaobišli rigorozno regulisane procese podizanja kapitala na kojima insistiraju invenstitori ili banke.

Tokom jedne ICO, kompanija obično prodaje deo svojih tokena kripto valuta u zamenu za legalni tender ili neku kripto valutu, najčešće Bitocoin. Sredstva se koriste kao medijum za distribuciju tokena na tržištu kao i finansiranje troškova osnivačkog tima.

 

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest cryptocurencies news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!